Invitation til Mindcore Tech Møde

Vi afholder Mindcore Tech Møde, hvor fokus er Microsoft Infrastruktur og Sikkerhed, og hvor vi går i dybden med konkrete tekniske emner, giver inspiration, udveksler erfaringer og skaber grundlag for en stærk faglig dialog.

Dagens tema

Dagens tema er Microsoft Azure AD og udvalgte sikkerhedsløsninger. Vi vil bl.a. drøfte …

  • Azure AD Password Protection

  • Password-less phone sign-in with Microsoft Authenticator app

  • Azure Active Directory (Azure AD) self-service password reset (SSPR)

Dagens program

16.00 - 16.15: Ankomst og introduktion

16.15 - 17.45: Lars Lohmann Blem og Michael Nielsen præsenterer og diskuterer dagens tema

17.45 - 19.00: Tech snak, sparring og bordfodbold for de interesserede – hertil serveres lidt mad og drikke

Målgruppe

Mødet er målrettet IT-professionelle med interesse for Azure AD og Office 365 cloud relaterede emner samt folk der generelt arbejder med disse områder i deres organisation, eller forventer at komme til det.

Tilmelding 

Tilmelding er gratis. Har du ikke selv mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende invitationen videre til en kollega.

Der er begrænset plads, så tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Det praktiske

Dato: Torsdag d. 13. juni 2019

Tid: 16.00 - 19.00

Lokation: Mindcore, Frydenlundsvej 30 Bygning E, 2950 Vedbæk