Mindcore persondata - ansøgere og medarbejdere

mindcore_screen_freeze_posj (1).png
 

I forbindelse med at vi vurderer dig som jobansøger, udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CV, referencer, uddannelsesbeviser og andre relevante oplysninger. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af din ansøgning. Informationerne gemmes i højest 3 måneder efter afslag og opbevares fortsat ved ansættelse.

 

De personoplysninger, som vi behandler bliver ikke på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand.

 

Som registreret person har du ret til at få indsigt, gøre indsigelse mod behandling, rette og slette data, trække samtykke tilbage, og få udleveret data i digital form, som vi opbevarer.

 

Såfremt du som registreret person ønsker at klage over vores behandling af dine persondata kan det ske til:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

 

Kontaktoplysninger på dataansvarlig:

revisorJURA ApS

Fruebjergvej 3

DK-2100 København Ø

 

CVR: 37445304

E-mail: jakob@revisorjura.dk

Tel.:  +45 4243 0745

 

 

Lovpligtig oplysningsforpligtelse ved indsamling af personoplysninger – ansættelseskontrakt

I forbindelse med at vi ansætter en medarbejder, anvender vi de persondata, som medarbejderen giver os, for at vi kan føre almindelig personaleadministration, herunder lønadministration. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de administrative personaleopgaver. Disse informationer bruges udelukkende til personaleadministration. Informationerne gemmes i 5 år efter ansættelsesforholdets ophør.

De personoplysninger som medarbejderen giver os, som vi behandler, bliver ikke på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, udover nødvendig overladelse af persondata til det lønbureau, som foretager lønadministration.

Det er en betingelse for medarbejderens ansættelse i virksomheden, at virksomheden kan publicere arbejdsrelaterede personoplysninger på virksomhedens hjemmeside, eksempelvis arbejdsmail, ansvarsområder, direkte telefonnummer og billede af medarbejderen, og medarbejderen giver ved sin underskrivelse af ansættelsesaftalen samtykke hertil.

Som registreret person har medarbejderen ret til at få indsigt i, gøre indsigelse mod behandling, rette og slette data, trække samtykke tilbage, og få udleveret data i digital form, som vi opbevarer.

Såfremt medarbejderen som registreret person ønsker at klage over vores behandling af persondata, kan det ske til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Kontaktoplysninger på dataansvarlig:

revisorJURA ApS

Fruebjergvej 3

DK-2100 København Ø

 

CVR: 37445304

E-mail: jakob@revisorjura.dk

Tel.:  +45 4243 0745